foto1
Khoa Tiếng Việt
foto1
Khoa Tiếng Việt
foto1
Khoa Tiếng Việt
foto1
Khoa Tiếng Việt
foto1
Khoa Tiếng Việt

+(084)0393.885.133
khoatiengviet@htu.edu.vn
Liên hệHọc tập là một kế hoạch xuyên suốt và yêu cầu quá trình thực hiện phải nghiêm túc và bài bản. Chính vì vậy lên kế hoạch là một trong những kỹ năng cần thiết để có thể học tập hiệu quả nhất. Khi xây dựng kế hoạch học tập giúp cho học sinh làm chủ việc học tập của mình, có cái nhìn bao quát về môn mình học với những mục tiêu cụ thể và định hình...

Học tập là một kế hoạch xuyên suốt và yêu cầu quá trình thực hiện phải nghiêm túc và bài bản. Chính vì vậy lên kế hoạch là một trong những kỹ năng cần thiết để có thể học tập hiệu quả nhất. Khi xây dựng kế hoạch học tập giúp cho học sinh làm chủ...

Ma Văn Kháng là một trong số những nhà văn có đóng góp đáng kể vào công cuộc đổi mới văn xuôi giai đoạn sau 1975. Một trong những đóng góp ấy là sự đổi mới về cái nhìn, giọng điệu và ngôn ngữ nghệ thuật. Ông "đã cố gắng đổi mới tư duy nghệ thuật...

          Với đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều), Nguyễn Du  được đánh giá là bậc thầy tài năng tả cảnh ngụ tình, đặc biệt là nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật tài tình và tinh tế. Qua đó, bạn đọc cảm nhận sâu sắc tâm trạng,...

Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi (HSG) là công tác mũi nhọn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, tạo nguồn lực, bồi dưỡng nhân tài cho nhà trường nói riêng, cho địa phương nói chung. Đây là một công việc khó khăn và lâu dài, đòi hỏi nhiều...Copyright © 2024 Copyright Khoa Tiếng Việt - Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.