foto1
Khoa Tiếng Việt
foto1
Khoa Tiếng Việt
foto1
Khoa Tiếng Việt
foto1
Khoa Tiếng Việt
foto1
Khoa Tiếng Việt

+(084)0393.885.133
khoatiengviet@htu.edu.vn
Liên hệHội đồng khoa học Khoa Sư phạm Xã hội - Nhân văn

ThaiHoa

            ThS. Nguyễn Thị Thái Hòa – Trưởng khoa

 

AnhThu

            ThS. Trần Thị Anh Thư – Phó Trưởng khoa

 

            TS. Nguyễn Thị Lệ Hằng – Giảng viên

 

Hothithuyngoc

ThS. Hồ Thị Thúy Ngọc – Giảng viên

 

MaiHoa

ThS. Trương Thị Mai Hoa – Tổ trưởngCopyright © 2024 Copyright Khoa Tiếng Việt - Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.