foto1
Khoa Tiếng Việt
foto1
Khoa Tiếng Việt
foto1
Khoa Tiếng Việt
foto1
Khoa Tiếng Việt
foto1
Khoa Tiếng Việt

+(084)0393.885.133
khoatiengviet@htu.edu.vn
Liên hệGiới thiệu Ban chủ nhiệm khoa

     TS. Nguyễn Thị Lệ Hằng – Phó Trưởng khoa

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ThS. Trần Thị Anh Thư – Phó Trưởng khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Copyright © 2024 Copyright Khoa Tiếng Việt - Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.