foto1
Khoa Tiếng Việt
foto1
Khoa Tiếng Việt
foto1
Khoa Tiếng Việt
foto1
Khoa Tiếng Việt
foto1
Khoa Tiếng Việt

+(084)0393.885.133
khoatiengviet@htu.edu.vn
Liên hệ                      Em có về mùa hạ của tôi ơi?

                      Vạt nắng cuối sân nhạt màu tháng sáu

                      Ngày xa trường xa bao nỗi nhớ

                      Bụi phấn bay mờ những ký ức xa xôi

                      Đỏ rực sân trường những cánh phượng rơi

                      Nhặt từng cánh hoa ép vào trang vở

                      Đã xa rồi cái cầm tay bỡ ngỡ

                      Xa tiếng cười trong vắt lắm thơ ngây

                      Bao năm rồi ký ức vẫn còn đây

                      Màu hoa xưa

                      Vẫn bừng lên rực lửa

                      Bạn bè xa

                      Vẫn ấm nồng hơi thở

                      Có hẹn ngày về?

                      Cùng nỗi nhớ… hạ ơi.Copyright © 2024 Copyright Khoa Tiếng Việt - Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.