Hiển thị # 
Tựa đề Tác giả Lượt xem
Chữ Tâm kia mới bằng ba Chữ tài (Đọc “Truyện Kiều” của Nguyễn Du) Tác giả: Phan Thị Thanh Thủy- Trường THCS - Chu Văn An- Hương Khê- Hà Tĩnh 9741
Một góc nhìn về giá trị nhân đạo trong Truyện Kiều của Nguyễn Du Tác giả: Phan Thị Thanh Thủy, Trường THCS Chu Văn An, Hương Khê- Hà Tĩnh 7567
Những đóng góp của truyện ngắn Lỗ Tấn vào công cuộc giải phóng phụ nữ Trung Quốc đầu thế kỉ XX Tác giả: ThS Hồ Thúy Ngọc - Khoa SP Xã hội – Nhân văn, Trường ĐH Hà Tĩnh 3048
Cái tôi trong giao tiếp của người Việt Tác giả: NCS Nguyễn Thị Lệ Hằng 2177
Điệu múa lăm vông đậm đà bản sắc văn hóa Lào Tác giả: ThS. Trần Ái Thi - Khoa Sư phạm Xã hội – Nhân Văn 7055