Hiển thị # 
Tựa đề Tác giả Lượt xem
Tìm hiểu quy luật kế thừa và cách tân từ văn học dân gian đến văn học Trung đại Việt Nam Tác giả: Trần Mai Phương Khoa SP Xã hội - Nhân văn 1610
Các học giả Châu Âu với vấn đề nguồn gốc tiếng Việt Tác giả: ThS. Nguyễn Thái Hoà Khoa SP Xã hội - Nhân văn 484
ĐỊNH HƯỚNG DẠY - HỌC TRÍCH ĐOẠN “CHỊ EM THÚY KIỀU” TRONG SÁCH NGỮ VĂN 9, TẬP 1 ThS. Hồ Thúy Ngọc Khoa Sư phạm Xã hội – Nhân văn Tác giả: Hồ Thúy Ngọc 694
Bước đầu tìm hiểu thanh điệu của tiếng Lộc Hà – Hà Tĩnh Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Hằng- Khoa SP XHNV 1866
Một vài suy nghĩ về nghệ thuật xây dựng nhân vật trong truyện ngắn ÔHenry Tác giả: ThS Trần Thị Anh Thư - Khoa SP XH-NV 2955
Chữ Tâm kia mới bằng ba Chữ tài (Đọc “Truyện Kiều” của Nguyễn Du) Tác giả: Phan Thị Thanh Thủy- Trường THCS - Chu Văn An- Hương Khê- Hà Tĩnh 9741
Một góc nhìn về giá trị nhân đạo trong Truyện Kiều của Nguyễn Du Tác giả: Phan Thị Thanh Thủy, Trường THCS Chu Văn An, Hương Khê- Hà Tĩnh 7567
Những đóng góp của truyện ngắn Lỗ Tấn vào công cuộc giải phóng phụ nữ Trung Quốc đầu thế kỉ XX Tác giả: ThS Hồ Thúy Ngọc - Khoa SP Xã hội – Nhân văn, Trường ĐH Hà Tĩnh 3048
Cái tôi trong giao tiếp của người Việt Tác giả: NCS Nguyễn Thị Lệ Hằng 2177
Điệu múa lăm vông đậm đà bản sắc văn hóa Lào Tác giả: ThS. Trần Ái Thi - Khoa Sư phạm Xã hội – Nhân Văn 7055