foto1
Khoa Tiếng Việt
foto1
Khoa Tiếng Việt
foto1
Khoa Tiếng Việt
foto1
Khoa Tiếng Việt
foto1
Khoa Tiếng Việt

+(084)0393.885.133
khoatiengviet@htu.edu.vn
Liên hệSự kiện sắp diễn ra

Không có sự kiện tìm thấy

1. Giới thiệu Ban chủ nhiệm khoa

            ThS. Nguyễn Thị Thái Hòa – Trưởng khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThaiHoa

           

ThS. Trần Thị Anh Thư – Phó Trưởng khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

AnhThu

2. Hội đồng khoa học Khoa

            ThS. Nguyễn Thị Thái Hòa – Trưởng khoa

            ThS. Trần Thị Anh Thư – Phó Trưởng khoa

            ThS. Nguyễn Thị Lệ Hằng– Giảng viên

            ThS. Hồ Thị Thúy Ngọc – Giảng viên

            ThS. Trương Thị Mai Hoa – Tổ trưởng

 

3. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của  Khoa:

TT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

CHUYÊN NGÀNH

ĐIỆN THOẠI, EMAIL

1

Nguyễn Thị Thái Hòa

Th.S

Lí luận ngôn ngữ

0948866538, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Nguyễn Thị Lệ Hằng

Th.S

Lí luận ngôn ngữ

0986795592, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Trần Thị Ái Thi

Th.S

Lịch sử

09481877579, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Trần Thị Anh Thư

Th.S

Văn

0986000189,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Hồ Thị Thúy Ngọc

Th.S

Văn

0982195655,

6

Trương Thị Mai Hoa

Th.S

Văn

0975546085, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Trần Mai Phương

Th.S

Văn

0918731182, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Nguyễn Thị Huyền Cẩm

CN

Tiếng Lào

0949070188

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Nguyễn Trọng Việt

CN

Tiếng Lào

0946787780

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Bùi Thị Cẩm Hà

CN

Tiếng Pháp

0989172772

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Trần Thị Hải Yến

CN

Tiếng Pháp

0972755897

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Lê Thị Mỹ Hoa

CN

SP Văn

0984283738

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Nguyễn Bích Ngọc

CN

Tiếng Anh

0986442966

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Thái Thị Diệu Khang

TC

 

0943381320,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Copyright © 2019 Copyright Khoa Tiếng Việt - Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.