foto1
Khoa Tiếng Việt
foto1
Khoa Tiếng Việt
foto1
Khoa Tiếng Việt
foto1
Khoa Tiếng Việt
foto1
Khoa Tiếng Việt

+(084)0393.885.133
khoatiengviet@htu.edu.vn
Liên hệSự kiện sắp diễn ra

Không có sự kiện tìm thấy

Giới thiệu Ban chủ nhiệm khoa

ThaiHoa

            ThS. Nguyễn Thị Thái Hòa – Trưởng khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

AnhThu

            ThS. Trần Thị Anh Thư – Phó Trưởng khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Copyright © 2019 Copyright Khoa Tiếng Việt - Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.